Dravcio

avatar

Obserwują: 2

 • Vivienesaphore
 • Notatkismih
 • Dravcio 03.10.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Czas: 10:00

  Powodzenia!

  1. Napisz nazwę Tradycji i krótko ją opisz:

  a) „Możesz być Ojcem jeno za przyzwoleniem Starszego swego. Jeśli innego stworzysz bez przyzwolenia Starszego, ty i potomek twój zgładzeni będziecie.”

  b) \\\"Szanuj domenę cudzą. Kiedy w obce miasto przybędziesz, przedstawisz się temu, kto nim włada. Bez zgody jego nikim tam jesteś.\\\\\\\\\\\\\\\"

  c) \\\"Nie będziesz zabijał nikogo z rodzaju swego. Prawo destrukcji jeno Starszemu twemu przysługuje. Jeno najstarszy pośród was Krwawe Łowy zarządzić może.\\\\\\\\\\\\\\\"

  2. Odpowiedź na...

 • Dravcio 02.10.2013

  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

  a miłości bym nie miał,

  starałbym się jak miedź brzęcząca

  albo cymbał brzmiący.

  Gdybym też miał dar prorokowania

  i znał wszystkie tajemnice,

  i posiadał wszelką wiedzę,

  i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.

  a miłości bym nie miał,

  byłbym niczym.

  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

  a ciało wystawił na spalenie,

  lecz miłości bym nie miał,

  nic bym nie zyskał.

  Miłość cierpliwa jest,

  łaskawa jest.

  Miłość nie zazdrości,

  nie szuka poklasku,

  nie unosi się pychą;

  nie dopuszcza się bezwstydu,

  nie...

 • Dravcio 02.10.2013

  Połóż mię jak pieczęć(1) na twoim sercu,

  jak pieczęć na twoim ramieniu,

  bo jak śmierć potężna jest miłość,

  a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol(2),

  żar jej to żar ognia,

  płomień Pański.

  Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,

  nie zatopią jej rzeki.

  Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,

  pogardzą nim tylko

  ***

  (1) - Pieczęć - noszona na ramieniu lub szyi, była znakiem tożsamości tego, kto ją nosił.

  (2) - Szeol - kraina zmarłych; tu: śmierć

  ...
 • Dravcio 02.10.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Klasa:

  Czas: 30:00

  1. Wykonaj polecenia:

  a)Wypisz wampiry drugiego pokolenia

  b)Wskaż kim dla Kaina są Królowie Nod.

  c) Czy Zapathasura, Dracian, Churka, Ravana to jedna i ta sama osoba?

  2. Napisz nazwę Tradycji i krótko ją opisz:

  a) „Możesz być Ojcem jeno za przyzwoleniem Starszego swego. Jeśli innego stworzysz bez przyzwolenia Starszego, ty i potomek twój zgładzeni będziecie.”

  b) \\\"Szanuj domenę cudzą. Kiedy w obce miasto przybędziesz, przedstawisz się temu, kto nim włada. Bez zgody jego nikim tam jesteś.\\\"

  c) \\\"Nie będziesz zabijał nikogo z rodzaju swego....

 • Dravcio 21.01.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Klasa:

  Dom:

  Czas: 15min

  Sowa: dravengilbert@gmail.com

  Zadanie 1. (1p)

  Napisz, żonę władcy Egiptu - Enkila.

  Zadanie 2. (2p)

  Czego zabroniła żona Enkila i co nakazała?

  Zadanie 3. (2p)

  Czyja krew połączyła się z kriwą Enkila, i co powstało ?

  Zadanie 4. (5p)

  Uzupełnij:

  Istnieją także teorie w których to ______ bądź ______ ________ mogli być pierwszymi wampirami, jednak ______ i _______ są najbardziej wiarygodnymi wersjami.

  ...
 • Dravcio 20.01.2013
  wampo
  ...
 • Dravcio 19.01.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Klasa:

  Dom:

  Czas: cała godzina lekcyjna, na sowę: dravengilbert@gmail.com

  Powodzenia!

  Zadanie 1. (20p)

  Wypisz wszystkie domy, i je opisz oraz krótko scharakteryzuj, tak jak na lekcji.

  Zadanie 2. (3p)

  Co to są SUMy i Owutemy. Czym się różnią?

  Zadanie 3. (10p)

  Scharakteryzuj Salazara Slytherina.

  Zadanie 4. (13p)

  Wymień obowiązkowe i dodatkowe przedmioty Hogwartu.

  Zadanie 5. (13p)

  Do przedmiotów z zadania 4, dopisz profesorów i ich krótko opisz.

  ...
 • Dravcio 12.01.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Klasa:

  Dom:

  Czas: godzina lekcyjna

  Sowa: dravengilbert@gmail.com


  Zadanie 1.(10p)

  Wymień i opisz zasady wampirów.

  Zadanie 2.(10p)

  Wymień i opisz zdolności wampirów.

  Zadanie 3. (5p)

  Napisz, jak można rozpoznać wampira.

  Zadanie 4. (22p)

  Wypisz wampiry z drugiego i trzeciego pokolenia.

  Zadanie 5.(1p)

  Wampir kieruje się:

  a) wzrokiem

  b) instynktem

  c) słuchem

  d) węchem

  *Zadanie 6. (na ocenę W)

  Napisz, kim dla Kaina są wyznawcy Seta.

  ...
 • Dravcio 02.01.2013

  Imię:

  Nazwisko:

  Dom:

  Klasa:

  Czas: 10 minut


  1. Opisz, jak wyglądają zmiany podczas transformacji człowieka w wampira. (5p)

  2. Wymień, jakie części wampira wykorzystuje się do eliksirów. (4p)

  3. Napisz, jak można zostać wampirem. (2p)

  4. Wampir kieruje się: (1p)

  a) słuchem

  b) wzrokiem

  c) węchem

  d) instynktem

  5. Wymień 10 wampirów trzeciego pokolenia. (10p)

  *6. Napisz kim dla Kaina są Królowie Nod.


  Prace wysyłać na sowę: dravengilbert@gmail.com

  ...
 • Dravcio 23.12.2012
1 - 10 z 16

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.